Sunday, April 09, 2017

சொர்க்க வாசலுக்கு

அந்த அழைப்பு மிக மகிழ்ச்சியளித்தது.  

இரண்டு வருடங்கள்.  அவன் தலைவன் வாக்களித்த எழுபத்து இரண்டு கன்னிப்பெண்கள் துணைக்கு இரண்டு வருடங்கள் காத்திருக்க வேண்டி இருந்திருக்கின்றது.  ஒரு பெண் தானாம்; அதுவும் சில மணி நேரங்கள்தானாம்.  செய்தியை கொண்டுவந்த தூதனிடம் கோபத்தை காட்டினான். 

“என்னிடம் ஏன் கோபப்படுகின்றீர்கள்? நான் வெறும் தூதன்.  உங்களுக்கு வாக்களித்தவர்களிடம் கேளுங்கள்.    பொறுமையாகக் கேட்டீர்கள் என்றால், எனக்குத்தெரிந்தவரை அதன் காரணத்தைச் சொல்ல முடியும்."  

“சொல்” என்று உறுமினான்.

“போரினாலும், இயல்பாகவும் இறப்பவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து தான் இருக்கிறது.  ஆனால், தற்கொலை செய்து கொள்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறது.  அதுவும் இந்த மாதிரி, அசட்டுத்தனமான வாக்குறுதிகளை நம்பி தற்கொலை செய்து கொள்பவர் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.  அதனால் இயல்பாகவே ஏற்படக்கூடிய தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது.  இறக்கும் பல இளம் பெண்கள் ஐஎஸ்ஐஎஸினால் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டதால்,  அவர்கள் கன்னிகளாகவும் இல்லை.  கொடுத்த வாக்கை காக்கத்தான் இந்த கட்டுப்பாடு. புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நினைக்கிறேன்.  உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நாளுக்கு இரண்டு நாட்கள் முன்பு அழைப்பில் உள்ளவரை தொடர்பு கொள்ளவும்."

“ம்.  தெரியும்.  நீ போகலாம்.”

அழைப்பில் இருந்த பிற தகவல்களைப் படிக்கத்தொடங்கினான்.  பக்கத்துக்குப் பக்கம் சட்ட திட்டங்கள்.  இதை அணிந்து கொள்; இத்தனை மணி நேரம் முன்னால் வந்துவிடு; நீ இருக்கும் இடத்திலிருந்து வர வேண்டிய இடத்தின் தொலைவு, பயன் படுத்த வேண்டிய வண்டி, வரக்கூடிய வேகம் எல்லாம் எரிச்சலூட்டுபவையாக இருந்தன.  

கோபப்பட்டு பயனில்லை.  அடுத்த வாய்ப்பு எப்போது வருமோ தெரியவில்லை.  

கொடுக்கப்பட்ட நாளுக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன் மறக்காமல், மற்றொரு தூதனை தொடர்பு கொண்டான்.  ஏற்கனவே அச்சிட்டிருந்த அதே சட்ட திட்டங்களை தூதன் விவரித்தான்.  அவன் மூச்சுவிட நிறுத்திய இடைவெளியில், “நான் உங்களை சில கேள்விகள் கேட்கலாமா?” 

சில நொடி அமைதிக்குப்பிறகு, “கேளுங்கள்.  என்னால் தகவல்கள் தான் கொடுக்க முடியும்.  உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள சலுகைகளையும், வெகுமதிகளையும் மாற்றவோ பறிக்கவோ இயலாது.” 

“ஏன் இத்தனை சட்ட திட்டங்கள்?  சொர்க்கம் என்றால் இப்படியா இருக்கும்.”

“திருத்தம்.  முதலில் இது சொர்க்கம் இல்லை. சொர்க்க வாசலுக்கு செல்லும் ஏற்பாடு.  இங்கு சட்டங்களுக்கு அனுமதி உண்டு.”

“என் முதல் கேள்வி?”

“பாதுகாப்பு கருதிதான்.  சில வருடங்களுக்கு முன், சொர்க்க வாசலில் பெயருக்கு ஒரு காவலாளி இருந்தான்.  உங்களைப் போல ஒருவன், இடுப்பில் முன்னே வெடிக்காத வெடிகுண்டு பட்டியுடன் ஒருவன் வந்து மிகவும் களெபரம் ஆகிவிட்டது.  பாவம் அந்தப் எழுபத்து இரண்டு பெண்கள்.  அதனால், தீவிர சோதனைக்குப் பிறகுதான்  உள்ளே அனுமதிக்கிறோம்.  உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள நேரம் அதிகம் கூட்டம் உள்ள நேரம்.  சோதனைக்கு அதிக நேரம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும்.   அதனால் தான் முன்னே வரச்சொல்கிறோம்.”

“வரவேண்டிய வண்டி, வேகம், வழி எல்லாம்?”

“உங்களுக்கு இங்கு செய்தித்தாள்கள் வருவதில்லை போலிருக்கிறது.  வெடிகுண்டு பட்டிகளுக்கு பதிலாக, கார், டிரக் எல்லாம் பயன் படுத்த ஆரம்பித்துவிட்டார்கள்.  அதனால்தான்.”

“இவை எல்லாம்தான் அழைப்புடன் வந்த தொகுதியிலே இருக்கிறதே.  நான் எதற்கு உங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும்?”

“நீங்கள் கற்றறிந்தவர்.  எல்லாவற்றையும் படித்து புரிந்து கொண்டுவிட்டீர்கள் போல இருக்கிறது.  எல்லாரும் உங்களைப் போல இல்லை.  மேலும், இந்தத் தகவல் பரிமாற்றத்தில் உங்கள் வருகையை உறுதிப்படுத்திக் கொள்கிறோம்.  நீங்கள் வராவிட்டால், அந்த நேரத்திற்கு வேறு ஒருவரை அனுப்பமுடியும் இல்லையா?  எத்தனை பேர் காத்திருக்கின்றார்கள்?”

“நான் ஏன் வராமல் போகிறேன்?”

“அதெப்படி நிச்சயமாக சொல்ல முடியும்.  எல்லார் இடுப்புப்பட்டி வெடிகுண்டுகளும் வெடித்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே.”

அவன் தன் இடுப்பை பார்த்துக்கொண்டான்.
Friday, October 28, 2016

To be or not to be ... a Guru

“You are going to be a Guru one day, like a Satguru or something.”  told one of the three in the room.  The other person in the meeting room smirked.  I knew what he thinks about it.  He has a lowly opinion of all Gurus.  I hoped he doesn’t have such a low opinion about me.  If I really become a Guru, it would seem like a fall to him.  But why would a normal person lose the respect when he becomes a master, revered by the masses.  I can dismiss it, as just envy.  Or it could be a sense of superiority over the lowly masses that respect a Guru more than anyone else.  The masses have no idea of the philosophies, the ways of worship, the mantras that a learned man like him knows.  And they go after an ordinary man like him!  That might translate to be the irreverence.  I don’t know.

I thought I should check my master about it.  At least I would come to know what it means to be a Guru.  Here goes my imaginary conversation.

"Hello Master.  Are you aware of the opinions of people like my friend?  You have amassed so much of wealth; you travel in a charter plane; you give a lot of dumb answers to dumber questions your followers pose.  What do you have to say about all these?"

"Oh your friend has an opinion, like he has a shirt.  He can keep his shirt; you can keep yours.   I have nothing to give and take in this deal.  Let me try to answer the other questions, may be you and your friend will change your shirts.  

Whatever wealth that you see as the ones I have amassed are just on paper.   I’ll explain the pains of running an organization like this Aashram later.  I do not have even a hundred rupee in my pocket.  Does it make me rich or poor?  Well, I can get whatever I want.  But do you know that my wants are a lot less than yours?  I occupy a space just as much as you do.  I eat even less than what you eat.  Have you ever had food in this Aashram?  What do you think of it?”

I just smiled.

“See, the food isn’t great; that’s a motivation for me to eat less.  At times, the rice I take, often has small stones in it.  I’d take it as my “Karma” and get on with it. 

The clothes I wear aren’t as expensive as yours.  No Guccis and Raybans for me.  The ones I wear are gifted to me by my followers.  I end up wearing ill-fitting clothes.  It doesn’t matter to me.  We have talked about shelter, food and clothes - Roti, Kapda aur Makaan are addressed.  What next?  My wealth on paper?

I have to create an organization to manage all these.  Employee a few hundred people, take care of a few more hundred volunteers, provider shelter to people who come to see me, ensure that they are safe and comfortable, crowds are managed, provide food and water etc.  We do need so much land and buildings to support all these.

When I felt I got something to offer as wisdom, I started small, in a remote village.  I lived in a hut, meditated there in the middle of mosquitoes, other insects, rats and snakes.  It was humid too.  Had I continued there, I would have been known to a few hundred people; may be about 10-20 would have joined me as my disciples.  

I remember a kid in one of those classes who was sleepy all the time.  Poor guy had seen rats and snakes and stayed awake all night and was sleeping during my lectures.  I am glad I can offer better environment in which they don’t have to be scared of rats and snakes.  

Now with all these comforts, we are able to accommodate  hundreds of thousands of people.  Now tell me, who is enjoying the wealth “I have amassed”?

For this amassed wealth, we have to pay taxes - like any business does.  We are not a “charitable institution” that takes from the wealthy and give it to poor.  Our mission is different - we don’t do charity and convert people to follow me.  Get it?   By not fitting in the government’s classification of charitable institution, we end up paying taxes.  That means, we need to behave like a business to save on taxes.  My charted accountants do need work.

On charter planes,  do you think it is fun to travel by air these days?  You are badly mistaken. 

Let me come to the dumb answers to dumber questions.

For some reason people think that miracles are needed for their worldly problems.  The problems that they have can be divided as real and perceived problems.  I think humans are capable of handling the real problems.  They don’t know how to handle the perceived problems.  That’s why they come to me.  My dumb answers should give them a slightly different perspective of the problem so that they address it themselves.  If I ask a person to try something different, change his habitual way of thinking.   My sincere wish is, he learns to coexist with hundreds of people from different backgrounds, interact with them and someone out there would have the solution on hand.  You must have noticed  that my dumb answers aren’t divisive or cause hatred.  I, on behalf of all the Gurus out there in India would like to take credit for that.  We try to unite, not divide.

I do feel terrible when young men and women come to me seeking miracles, when they are capable of performing it themselves.”

He paused.  I resumed.

“How do you explain the violations - moral, ethical. legal ones by you?”

“On the worldly level, yes, there could be violations.  Please note that the moral, ethical and legal codes are limited by time and space.  Any rule that you quote now, I can quote a totally opposite one from an different time and space.  These codes are there for the society and any violation is treated as a violation and criticized, to prevent a repeat of it and maintain some level of sanity in the society.

Let me take them one by one - I hope people don’t look for moral instructions when they come to a Guru.  If they need moral instructions, they have to go back to school in which there is a designated teacher to teach it.  And I do not think someone can teach morals better than ones’ parents - be it good or bad.  A modern Guru is one who helps you make sense of your positive and negative emotions and deal with them.  People need help to cope with their anxiety, fear, uncertainty and even fame.  Also, most of the negative emotions are to due to the conflicts arising out of taught morals.  Don’t expect the Guru to fall for in that.  

Ethical violations are personal.  It is for the individuals to deal with; the society has no bearing on them.

On legal violations, that’s a side effect of an organization.  As much as don’t want to quote the Jewish shepherd, I end up using his - let a person belonging to organization that is totally clean on the legal front accuse.  The point is not to paint everyone black, but just to state that it is highly impossible to be 100% compliant on legalities.  Illegality is as natural as lawyers and charted accountants.  Like most head of organizations, the Guru is accountable for such violations and he would deal with it like the head of any organization.

The challenge for a follower is to get over his mental blocks on these to identify his own Guru.” 

Before signing off, I asked him. “Do you think I will be a Guru one day as this person predicted?"

“That, would be a dumb question.  Allow me to give a relatively smart answer.  It depends on the student you get.  It needs a student to identify his master.  If you are getting a good student, you may become a good teacher.  There’s nothing anyone can do about it”


BTW - with the kind of people you keep company, I doubt whether you will get a student at all!  So, relax. Don’t lose your sleep on living my kind of life."

Sunday, October 16, 2016

Cell, Sacrifice and Society

At the lowest level, how do we differentiate life and death?  A living cell once it comes into existence,  has the energy to hold the organelles together and goes through the grind of growth, split and finally death.  You can see these as the basic intelligence of the cell.  What about death of the cell?  It must also be an intelligence of the cell.  Why is it an intelligence?  Because, if the cell has an Apoptotic or a natural death, its contents are recycled as nutrients.  I would like to view this as a "sacrifice" baked into the DNA - to let itself die and be useful for the next generation of cells.

What if this intelligence is missing?  The cell lives for ever, may even reproduce for ever until a necroptotic or artificial death is effected.  This lack of this intelligence results in cancer.  So, let's conclude that sacrifice is natural and the opposite is an abnormality.

Newton's first law of motion doesn't align with nature's law. Life doesn't go on forever naturally.

Societies, from time to time have stressed on sacrifices to keep them running.  Sacrifice of cattle has been an integral part of agrarian societies, in which cattle is wealth.  Tamil history refers to a self sacrifice called நவகண்டம் (navakandam);  more recently during WW II, some Japanese soldiers committed hara-kiri.  The saffron in Hindu flags represents sacrifice along with other ideals.  This is also adopted in the Indian Flag to represent renunciation - a mellowed term for sacrifice.

Dig into the histories of societies to realize the importance given to this renunciation and sacrifice.

We are at a stage where the terms renunciation and sacrifice are looked down upon.  Modern nations with their market based economies insist on the opposites - indulge and amass.  Yes, there is charity around, but charity is not sacrifice - but just giving up what is in-excess, not what is essential.

Are societies heading towards cancer that it would need an external agency to set things right?  What would be that external agent?